Πώς γεννήθηκε


Πώς γεννήθηκε

Το beewriting γεννήθηκε αρχικά με σκοπό να ικανοποιήσει μια ιδιαίτερη συνθήκη, εκείνη των Ελληνόφωνων που ζουν στο εξωτερικό αλλά επιθυμούν να συμμετέχουν σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής που διέξάγονται σε πραγματικό χρόνο στη γλώσσα τους. 

Στην πορεία όμως,  με χαρά, αρχίσαμε να φιλοξενούμε στις ομάδες μας και παιδιά και ενήλικες που ζουν στην Ελλάδα.

Το beewriting γεννήθηκε επειδή υπάρχουν πράγματα τα οποία συνήθως δεν κάνει κανείς παρά στη μητρική του γλώσσα. Κι επειδή ένα από τα ελάχιστα αυτά τα πράγματα είναι η Δημιουργική Γραφή. Και επειδή συχνά, μέσω της δημιουργικής γραφής, αποπειράται κανείς ν’ ανακαλύψει τη δική του, προσωπική γλώσσα.