Πώς γεννήθηκε


Το beewriting γεννήθηκε με σκοπό να ικανοποιήσει μια ιδιαίτερη συνθήκη, εκείνη των Ελληνόφωνων που ζουν στο εξωτερικό αλλά επιθυμούν να συμμετέχουν σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής που διέξάγονται σε πραγματικό χρόνο στη γλώσσα τους. 

Μεταναστεύουμε και υπάρχουν εκείνα που αφήνουμε πίσω μας κι εκείνα που παίρνουμε μαζί μας. Η μητρική μας γλώσσα είναι κάτι που φέρουμε μέσα μας, μεταναστεύει μαζί μας. Κάτι που ακόμα κι αν ζούμε αλλού και αν μιλάμε άλλες γλώσσες, ανάμεσα σε άλλους λαούς, παραμένει ένα δομικό κομμάτι του νου μας.

Το beewriting γεννήθηκε επειδή υπάρχουν πράγματα τα οποία συνήθως δεν κάνει κανείς παρά στη μητρική του γλώσσα. Κι επειδή ένα από τα ελάχιστα αυτά τα πράγματα είναι η Δημιουργική Γραφή. Και επειδή συχνά, μέσω της δημιουργικής γραφής, αποπειράται κανείς ν’ ανακαλύψει τη δική του, προσωπική γλώσσα.

Στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο, ελληνόφωνοι που ζουν σε διαφορετικές χώρες συναντιούνται, διαβάζουν, μιλούν και γράφουν στα ελληνικά, σε έναν κοινό τόπο που εμπνέεται από κείμενα μεταφρασμένων συγγραφέων από όλον τον κόσμο .