Εργαστήρια προχωρημένων


Σε αυτά τα εργαστήρια, στα οποία δουλεύουμε πάνω στα διηγήματα ή τα μυθιστορήματα του συμμετέχοντος, εστιάζοντας τόσο μακροσκοπικά, σε επίπεδο δομής, ιστορίας, χαρακτήρων, όσο και μικροσκοπικά, σε επίπεδο ρυθμού, σύνταξης, πρότασης,

Στα εργαστήρια αυτά ο συμμετέχων λαμβάνει προσωπική καθοδήγηση με σκοπό να ολοκληρώσει άρτια το γραπτό του.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα.