Τί υποσχόμαστε


Στους συμμετέχοντες μεταδίδονται εργαλεία και γνώσεις και φωτίζεται το μονοπάτι εκείνο της αναμέτρησης με το γραπτό και τον εαυτό, πάνω στο οποίο βαδίζει κανείς προκειμένου να χτίσει τη δική του αφήγηση. Δίνεται η κατεύθυνση, η ενέργεια και η υποστήριξη που χρειάζεται  όταν κανείς βρίσκεται μπροστά στη λευκή σελίδα.

 

Οι συμμετέχοντες παίρνουν το έναυσμα για να δημιουργούν και να εκφράζονται με το δικό τους τρόπο. Έρχονται σε επαφή με το έργο σημαντικών συγγραφέων από όλον τον κόσμο και γίνονται πιο κριτικοί αναγνώστες. Αποτελούν μέλη μιας ιδιαίτερης πολύπλευρης κοινότητας με άτομα που έχουν κοινό ενδιαφέρον και αγάπη για τη γραφή και το βιβλίο.