Εργαλεία αφηγηματικής τέχνης


Εργαλεία αφηγηματικής τέχνης (Εργαστήρια Ενηλίκων)

Σε αυτόν τον κύκλο εργαστηρίων εξετάζουμε τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε προκειμένου να γράψουμε καλύτερα μυθοπλαστικά και όχι μόνο,  κείμενα. Στο εργαστήριο αυτό εξετάζουμε τα παρακάτω θέματα: 

  • Οπτική γωνία (Αφηγηματικά πρόσωπα)
  • Τί σημαίνει "show don't tell", πότε και πώς το χρησιμοποιούμε.
  • Τεχνικές επιτυχημένης παρουσίασης και σκιαγράφησης χαρακτήρων και ηρώων.
  • Η τέχνη του διαλόγου
  • Ατμόσφαιρα και περιβάλλον στο μυθοπλαστικό κείμενο 
  • Αφηγηματικός χρόνος
  • Συμβολισμός, αλληγορία και θέμα

Οι παραπάνω τεχνικές παρουσιάζονται με θεωρία και παραδείγματα από την παγκόσμια λογοτεχνία και ιδιαίτερα επιλεγμένες ασκήσεις για την κατανόηση κι εφαρμογή τους.

Κόστος : 15€/εργαστήριο