Εργαστήρια e-learning

Ελεύθερο Εργαστήριο Τετάρτης €15.0

Εργαστήρια μέσω Zoom

Ημ/νια έναρξης Εργαστήριο Μέθοδος Πλ/ριες
16/May
Ελεύθερο Εργαστήριο Τετάρτης
Διαδικτυακά μέσω Skype / Zoom