Δημιουργική Γραφή (11-12)


Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής για παιδιά (από 11 ετών)

Στα εργαστήρια αυτά, μέσω ειδικών ασκήσεων, τα παιδιά :


  • Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους
  • Οξύνουν την κριτική σκέψη τους
  • Καλλιεργούν την φαντασία τους
  • Βελτιώνουν την προφορική και γραπτή τους έκφραση
  • Ανακαλύπτουν έναν καινούριο τρόπο έκφρασης του εσωτερικού τους κόσμου διοχετεύοντας και διατυπώνοντας μέσα από ειδικές ασκήσεις και ιστορίες τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους και τα επεξεργάζονται εκ νέου
  • Μαθαίνουν να κατανοούν τα συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων μέσα από τους ήρωες και τις ιστορίες τους
  • Βελτιώνουν τη συγκέντρωσή τους και αναπτύσσουν τις οργανωτικές τους ικανότητες καθώς καταστρώνουν την πλοκή των ιστοριών
  • Ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και τη δημιουργικότητά τους
  •  Μαθαίνουν να αγαπούν την ανάγνωση και τη γραφή μέσα από ευχάριστες ασκήσεις
  • Πειραματίζονται σε διάφορα είδη γραφής (ιστορίες, ποίηση, άρθρα, επιστολές κ.α)

Τα παιδιά κατατάσσονται στα τμήματα ηλικιακά

Ηλικίες 11 και 12 ετών

Κόστος : 12 € / ώρα.