Για εφήβους (13+)


Σε μιικρές ομάδες 5 ατόμων συναντιόμαστε διαδικτυακά στο zoom μία φορά την εβδομάδα, για μία ώρα και με έναυσμα βιβλία, εικόνες και ειδικές ειδικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες γράφουν δημιουργικά κείμενα.

Η Δημιουργική Γραφή είναι μία από τις πιο διασκεδαστικές μορφές γραφής και :

·       βελτιώνει την κριτική  σκέψη και την γραπτή έκφραση

 

·       Ενισχύει την εμπιστοσύνη των εφήβων στον εαυτό τους, και την έκφραση της δημιουργικότητας και των ιδεών τους καθώς παράγουν κείμενα για τα οποία αισθάνονται περήφανοι.

 

·       Μειώνει το άγχος τους, λειτουργώντας πολύ αποτελεσματικά σαν μέσο εκτόνωσης,  χαλάρωσης  και δημιουργικής διεξόδου από το αυστηρό πρόγραμμα του σχολείου

 

·       Απελευθερώνει τις ιδέες και τη γραφή τους

 

·       Τους ενθαρρύνει να εκφράσουν τα εσωτερικό τους κόσμο, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους

 

·       Τους δίνει την ευκαιρία να σχολιάσουν το κόσμο μας και δημιουργήσουν καινούριους με τους δικούς τους κανόνες και τους δικούς του ήρωες

 

·       Κατά τη διαδικασία της δημιουργίας σύνθετων κειμένων και ιστοριών μαθαίνουν να περνάνε  από την ιδέα,  στην δόμηση της και την λεπτομερή γραπτή έκφρασή της, εξασκώντας έτσι την ικανότητα  επίλυσης προβλημάτων,  συγκέντρωσής, καθώς και την οργανωτικότητά τους.Το να βρει κανείς τον δικό του κριτικό τρόπο να σκέφτεται, να δημιουργεί και να εκφράζεται από την ηλικία αυτή είναι ιδιαίτερης και ζωτικής σημασίας, ένα ισχυρό εφόδιο για το μέλλον τους ως ενήλικες.


Τα παιδιά κατατάσσονται στα τμήματα ηλικιακά

Κόστος : 15€ / εργαστήριο.