Αρχιτεκτονική ιστορίας και μυθοπλασίας


Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής ιστορίας και μυθοπλασίας (Εργαστήριο Ενηλίκων)

Αρχιτεκτονική ιστορίας και μυθοπλασίας

 

 

Στα εργαστήρια αυτά εξετάζουμε τα παρακάτω θέματα:

 

·      Η σημασία και η χρησιμότητα μιας καλής ιστορίας

·      Ποια είναι τα βασικά "συστατικά" μιας ιστορίας

·      Η σημασία και η πορεία του κύριου χαρακτήρα 

·      Δομή, πλοκή και "σασπένς"

·      Το ελάχιστο δομικό κομμάτι κάθε ιστορίας

·      Η αξία του συμβολισμού και του θέματος της ιστορίας

·      Πηγές έμπνευσης για τη δημιουργία μιας ιστορίας

 

 

Πρόκειται για μια σειρά εργαστηρίων που στόχο έχει την κατανόηση της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής της ιστορίας.

 

Κόστος : 20€/εργαστήριο