Θεματικές εργαστηρίων


Γενικά

Τα εργαστήρια ενηλίκων έχουν 2 διαφορετικές θεματικές

1. Το ελεύθερο εργαστήρι, το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ ξαναγράψει και επιθυμούν να μπουν στην ομάδα μας και να δοκιμάσουν. Μέσα από ειδικές και διασκεδαστικές ασκήσεις και αναφορές ξεκλειδώνουμε την γραπτή έκφραση και τη δημιουργικότητα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες :  https://www.beewriting.be/creative-writing/activity-11

2. Τα εργαστήριο με τα εργαλεία της αφηγηματικής τέχνης, το οποίο απευθύνεται σε όλους εκείνους που ήδη γράφουν κι επιθυμούν να εμβαθύνουν στις τεχνικές και τη θεωρία της αφηγηματικής τέχνης.

Για περισσότερες πληροφορίες :  https://www.beewriting.be/creative-writing/ergaleia