Εργαλεία συγγραφικής τέχνης


Εργαλεία συγγραφικής τέχνης στη μυθοπλασία (Εργαστήρια Ενηλίκων)

Σε αυτόν τον κύκλο εργαστηρίων εξετάζουμε και καλλιεργούμε τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε προκειμένου να γράψουμε καλύτερα μυθοπλαστικά κείμενα.

  • Καλύπτουμε τα παρακάτω θέματα: 
  • Οπτική γωνία (Αφηγηματικά πρόσωπα)
  • Τί σημαίνει "show don't tell", πότε και πώς το χρησιμοποιούμε.
  • Τεχνικές επιτυχημένης παρουσίασης και σκιαγράφησης χαρακτήρων και ηρώων.
  • Η τέχνη του διαλόγου
  • Ατμόσφαιρα και περιβάλλον στο μυθοπλαστικό κείμενο 
  • Αφηγηματικός χρόνος
  • Συμβολισμός και αλληγορία και θέμα

Οι παραπάνω τεχνικές παρουσιάζονται με θεωρία και παραδείγματα από την παγκόσμια λογοτεχνία και ιδιαίτερα επιλεγμένες ασκήσεις για την κατανόηση κι εφαρμογή τους.