Εργαστήρια Μυθοπλασίας


Δομή των Εργαστηρίων:

Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται κάποια κλειδιά πάνω στη Δημιουργική Γραφή.

Τα εργαστήρια διεξάγονται σε τέσσερις χρόνους:

  1. Παρουσιάζονται αποσπάσματα από τη μεταφρασμένη παγκόσμια λογοτεχνία και ακολουθεί κριτική συζήτηση
  2. Παραδίδεται η θεωρία-κλειδί 
  3. Ακολουθούν ελεύθερες ή στοχευμένες  ασκήσεις ή ασκήσεις τεχνικής.
  4. Διαβάζουμε τα κείμενα που παράχθηκαν και κλείνουμε το εργαστήριο με παραπομπές σε έργων σημαντικών για το εξεταζόμενο θέμα.

Τα  εργαστήρια προγραμματίζονται σε αυτοτελείς τρίμηνους κύκλους.

Α' κύκλος εργαστηρίων:  επεξεργάζεται θέματα όπως αυτό της οπτικής γωνίας , του χαρακτήρα, της πλοκής, των διαλόγων, του θέματος, του συμβολισμού και της μεταφοράς και άλλα.

Μετά την παρακολούθηση του πρώτου κύκλου σεμιναρίων, ακολουθεί δεύτερος και τρίτος για όσους το επιθυμούν κατά τον οποίο εμβαθύνουμε στις μυθοπλαστικές τεχνικές και εξετάζουμε και τα δικά μας έργα.


Στις Βρυξέλλες τα Εργαστήρια Μυθοπλασίας πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομαδα.

Στο διαδίκτυο το πρόγραμμα και η ώρα των συναντήσεων οριστικοποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του τμήματος, χωρίς να αναρτούνται απαραίτητα σε αυτή τη σελίδα.


Κάθε κύκλος Εργαστηρίων ολοκληρώνεται σε δώδεκα δίωρες συναντήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μία φορά την εβδομάδα. (Διάρκεια τριών μηνών)

Κόστος Α' Κύκλου: 250