Εργαστήρια Μυθοπλασίας


Δομή των Εργαστηρίων:

Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται κάποια κλειδιά πάνω στη Δημιουργική Γραφή.

Τα εργαστήρια διεξάγονται σε τέσσερις χρόνους:

  1. Παρουσιάζονται αποσπάσματα από τη μεταφρασμένη παγκόσμια λογοτεχνία και ακολουθεί κριτική συζήτηση
  2. Παραδίδεται η θεωρία-κλειδί 
  3. Ακολουθούν ελεύθερες ή στοχευμένες  ασκήσεις ή ασκήσεις τεχνικής.
  4. Διαβάζουμε τα κείμενα που παράχθηκαν και κλείνουμε το εργαστήριο με παραπομπές σε έργων σημαντικών για το εξεταζόμενο θέμα.

Στον κύκλο αυτών των εργαστηρίων επεξεργαζόμαστε θέματα όπως αυτό της οπτικής γωνίας, του θέματος, του ήρωα, της πλοκής, του διαλόγου και του συμβολισμού 

Τα Εργαστήρια Μυθοπλασίας πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Κόστος Κύκλου: 250